Prognoza IMGW na czerwiec i pierwszą połowę lipca 2024

Najnowsza prognoza pogody IMGW (czyli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej), która została opublikowana na portalu Twitter/X, to prognoza numeryczna długoterminowa ECMWF EPS. Przewiduje ona pogodę na najbliższe 5 tygodni, począwszy od 24. do 28. tygodnia 2024 roku - czyli okresu od 10 czerwca do 14lipca 2024. Prognoza ta przedstawia dwie anomalie:

 • anomalię średniej temperatury powietrza (podaną w stopniach Celsjusza) względem okresu odniesienia czyli lat 1991-2020 oraz
 • anomalię sumy opadów (podaną w proc.) względem tego samego okresu.
Reklama

Jaki będzie najbliższy tydzień? Prognoza na dni 10-16 czerwca 2024

Przyszły tydzień według najnowszej prognozy IMGW będzie chłodniejszy niż w okresie referencyjnym. Temperatury powietrza w tym roku będą niższe od średniej trzydziestoletniej. Różnica ta wyniesie od 0,2-0,7 stopnia Celsjusza w północno-wschodniej oraz wschodniej części kraju, przez 0,8 do 1,4 w centralnej Polsce aż do różnicy około 2 stopni na południowym zachodzie.

Pod kątem opadów, zależnie od rejonu, albo będzie znacznie więcej niż zazwyczaj, albo znacznie mniej. Ich ilość w odniesieniu do okresu referencyjnego będzie znacznie większa (nawet 80 proc.) w południowo wschodniej,wschodniej i w południowej części kraju. W Wielkopolsce, w woj. kujawsko-pomorskim oraz w Suwałkach ilość opadów będzie zbliżona do tych z okresu referencyjnego. Natomiast w północnej i północno-zachodniej części kraju opadów może być znacznie mniej. W lubuskim ilość opadów będzie mniejsza o ponad 50 proc. niż zazwyczaj.

Prognoza pogody: Jaka będzie druga połowa czerwca 2024?

W drugiej połowie czerwca będzie cieplej niż w okresie referencyjnym. Temperatury powietrza będą wyższe średnio od 0,5 do 2,4 stopnia Celsjusza. Najcieplej w odniesieniu do okresu referencyjnego będzie w północno-wschodniej części Polski. W przeważającej części kraju wzrost temperatury w odniesieniu do średniej trzydziestoletniej będzie wynosił między 1,4 a 1,7 stopnia Celsjusza.

Natomiast pod kątem opadów druga połowa czerwca będzie okresem raczej suchym. W 25. tygodniu roku, obejmującym dni od 17 do 23 czerwca ilość opadów w odniesieniu do średniej trzydziestoletniej będzie o około 30% mniejsza. Jedynie w niektórych regionach, takich jak np.: centrum czy na północy opadów będzie tyle co zwykle.

Reklama

Jaka będzie pierwsza połowa lipca 2024?

Pierwsza połowa lipca dla przeważającej części Polski będzie cieplejsza niż zwykle. Różnica temperatur w stosunku do średniej trzydziestoletniej będzie wyższa p około 0,6 stopnia. Najcieplej w odniesieniu do okresu referencyjnego będzie na południu Polski.

Natomiast jeżeli chodzi o ilość opadów atmosferycznych to połowa przyszłego miesiąca będzie raczej sucha. Jedynie w pierwszym tygodniu lipca będącym 27. tygodniem roku, ilość opadów będzie taka jak zwykle będzie w południowo-wschodniej części kraju oraz w województwie pomorskim. W pozostałych regionach w pierwszym tygodniu lipca spadnie mniej opadu o około 25-30 proc.

Natomiast drugi tydzień lipca będzie jeszcze bardziej suchy. Najmniej będzie padać w centralnej Polsce oraz na południowym zachodzie i zachodzie kraju.

Czym są anomalia średniej temperatury powietrza oraz anomalia sumy opadów?

Opublikowana na stronie Instytutu długoterminowa prognoza pogody na 5 tygodni podaje dwie anomalie. Czym one są i jak je interpretować? Oto kilka praktycznych wskazówek.

 • Anomalia średniej temperatury powietrza to różnica między prognozowaną średnią temperaturą powietrza w danym tygodniu roku a średnią temperaturą tygodniową policzoną z 30-letniego okresu referencyjnego (1991-2020). Podawana jest w stopniach Celsjusza;
 • Anomalia sumy opadów to różnica między prognozowaną ilością opadu a średnią policzoną również dla tego okresu porównawczego. Jej wartości podawane są w procentach;
 • W przypadku tej prognozy okresem referencyjnym (odniesienia) jest okres 30 lat – od 1991 do 2020;
 • Jeżeli wartość anomalii średniej temperatury powietrza jest dodatnia oznacza to, że prognozowana temperatura jest wyższa niż średnia dla tego samego rejonu i tego samego tygodnia roku z lat 1991-2020;
 • Jeżeli anomalia średniej temperatury jest ujemna, wówczas oznacza to spadek temperatury;
 • Anomaliaśredniej temperatury równa 0 oznacza temperaturę taką samą jak wartość średnia;
 • W sytuacji gdy anomalia sumy opadów jest równa 100 proc. oznacza toilość opadu taką samą jak w okresie referencyjnym;
 • Natomiast jeżeli anomalia sumy opadów jestmniejsza od 100, wtedy możemy spodziewać się mniejszej ilości opadów niż w okresie porównawczym;
 • Zaś gdy anomalia sumy opadów jestwiększa od 100 oznacza to, że opadów będzie więcej niż w latach 1991-2020.