Prognoza IMGW na koniec stycznia i luty 2024

Nowa prognoza pogody IMGW – Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - która została opublikowana na portalu Twitter/X, to prognoza numeryczna ECMWF EPS. Przewiduje ona pogodę na najbliższe 5 tygodni, począwszy od 4. do 8. tygodnia 2024 roku - czyli okresu od 22 stycznia do 25 lutego 2024. Prognoza ta przedstawia dwie anomalie:

 • anomalię średniej temperatury powietrza (podaną w stopniach Celsjusza) względem okresu odniesienia czyli lat 1991-2020 a także
 • anomalię sumy opadów (podaną w proc.) względem tego samego okresu.
Reklama

Uzupełnieniem wspomnianej prognozy są m.in.: dane dotyczące średnich temperatur powietrza, sumy opadów atmosferycznych oraz informacje, czy dane tygodnie objęte prognozą dla poszczególnych regionów są w normie lub powyżej/poniżej normy – pod kątem temperatury i ilości opadu.

Jaki będzie przyszły tydzień? Sytuacja pogodowa w dniach 22-28 stycznia 2024

Przyszły tydzień (4. tydzień roku) będzie ciepły. Temperatury w całym kraju będą wyższe niż w okresie porównawczym średnio o 5 stopni. Ciepło będzie w całej Polsce, bez wyraźnych dużych różnic. Najchłodniej będzie na południu, jednak tam również powyżej normy 30-letniej.

W całym kraju opadów będzie znacznie więcej niż zazwyczaj – średnio co najmniej dwukrotnie więcej, a ilość opadów będzie rozłożona równomiernie. Tydzień ten będzie tygodniem mokrym w odniesieniu do okresu porównawczego i jednocześnie tygodniem z największą ilością opadu wśród tych objętych prognozą.

Reklama

Jaki będzie przełom stycznia i lutego 2024?

Temperatura powietrza na przełomie stycznia i lutego właściwie w całej Polsce będzie wyższa niż w okresie porównawczym. Tydzień ten będzie również miesiącem ciepłym dla przeważającej części kraju. Anomalie średniej temperatury powietrza będą średnio wynosić 3 stopnie Celsjusza dla całego kraju. Średnia temperatura powietrza wyniesie od -2 stopni w południowej części woj. małopolskiego, przez 0 i 1 stopień w województwach: podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim, 2 i 3 stopnie Celsjusza w pozostałej części kraju (m.in.: w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim, łódzkim) do 4 stopni w zachodniej części woj. zachodniopomorskiego.

5. tydzień roku, począwszy od 29 stycznia do 4 lutego 2024, będzie tygodniem mokrym, zwłaszcza w południowej części kraju oraz na Pomorzu.

Jaki będzie luty 2024? Pogoda na Walentynki i nie tylko

Trzy tygodnie lutego (objęte prognozą dni od 1. do 25. dnia tego miesiąca) pod kątem temperatury będą dla większości Polski tygodniami normalnymi. Temperatury powietrza w 6. i 7. tygodniu lutego będą o średnio 0,5-1 stopień Celsjusza wyższe niż w okresie referencyjnym. Wyjątkiem będzie południowa część kraju. Średnia temperatura powietrza w tych dwóch tygodniach będzie podobna. -4 stopnie w południowym rejonie woj. małopolskiego. Następnie od -2 i -1 stopnia Celsjusza na wschodzie kraju (woj. podlaskie i lubelskie), przez 0 stopni m.in. w województwach: mazowieckim, podkarpackim, łódzkim czy świętokrzyskim, po +1 i +2 stopnie w centrum i na zachodzie kraju (województwa: wielkopolskie, lubuskie czy dolnośląskie). Na pomorzu 1-2 stopnie na plusie.

Pod kątem opadów 6. i 7. tydzień roku będą tygodniami albo w normie albo mokrymi – zależnie od regionu. W dniach od 5 do 11 lutego najwięcej padać będzie w województwach: pomorskim, dolnośląskim, opolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz na granicy województw: świętokrzyskiego i małopolskiego. Podobnie w dniach 12-18 luty 2024 – tu jednak najwięcej będzie padać w woj. dolnośląskim i pomorskim. W pozostałej części kraju zazwyczaj opadów o kilka-kilkanaście proc. więcej niż zazwyczaj.

Jaka będzie pogoda w Walentynki? Wszystko wskazuje na to, że będzie cieplej niż w okresie porównawczym, ale także będzie więcej padać. Z informacji Instytutu dotyczących minimalnych średnich temperatur powietrza wynika, że zarówno w Walentynki jak i po nich może nieco przymrozić. Minimalne temperatury powietrza dla Polski w dniach 12-18 luty 2024, to od 0 stopni na północy i północnym zachodzie, przez 1-3 stopnie poniżej zera dla centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej Polski po aż -7 stopni na południu.

W ostatnim objętym prognozą tygodniu (8. tydzień roku – 19-25 luty 2024) możemy spodziewać się jeszcze większych przymrozków. Pod kątem temperatur powietrza będzie to tydzień normalny (czyli taki jak średnia 30-letnia). Średnie temperatury powietrza będą się wahać między -2 a 0 stopni Celsjusza. 1 stopień na plusie jedynie w woj. zachodniopomorskim. Natomiast bazując na średnich temperaturach minimalnych tendencja będzie widocznie spadkowa: od -1 stopnia w zachodnio-pomorskim, przez 2-3 stopnie poniżej zera w centrum i na południu, po -4 stopnie na wschodzie i -8 na południu woj. małopolskiego.

Natomiast podkątem opadów 8. tydzień roku będzie tygodniem normalnym, a dla rejonów województw: pomorskiego, śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego - mokrym. Ilość opadów w przeważającej części kraju będzie w granicach między 80-110 proc. w porównaniu do okresu referencyjnego. Natomiast we wcześniej wspomnianych województwach opadów będzie o około 40-70 proc. więcej niż zazwyczaj.

Czym są anomalia średniej temperatury powietrza oraz anomalia sumy opadów?

Opublikowana na stronie Instytutu długoterminowa prognoza pogody na 5 tygodni podaje dwie anomalie. Czym one są i jak je interpretować? Oto kilka porad.

 • Anomalia średniej temperatury powietrza to różnica między prognozowaną średnią temperaturą powietrza w danym tygodniu roku a średnią temperaturą tygodniową policzoną z trzydziestoletniego okresu referencyjnego (1991-2020). Podawana jest w stopniach Celsjusza;
 • Anomalia sumy opadów to różnica między prognozowaną ilością opadu a średnią policzoną również dla 30-letniego okresu porównawczego. Jej wartości podawane są w procentach;
 • W przypadku tej prognozy okresem referencyjnym (odniesienia) jest okres 30 lat – od 1991 do 2020;
 • Gdy wartość anomalii średniej temperatury powietrza jest dodatnia oznacza to, że prognozowana temperatura jest wyższa niż średnia dla tego samego rejonu i tego samego tygodnia roku z lat 1991-2020;
 • W sytuacji gdy anomalia średniej temperatury jest ujemna, wówczas oznacza to spadek temperatury;
 • Anomaliaśredniej temperatury równa 0 oznacza temperaturę taką samą jak wartość średnia;
 • Jeżeli anomalia sumy opadów jest równa 100 proc. oznacza toilość opadu taką samą jak w okresie referencyjnym;
 • Jeżeli anomalia sumy opadów jestmniejsza od 100, wtedy możemy spodziewać się mniejszej ilości opadów niż w okresie porównawczym;
 • Zaś gdy anomalia sumy opadów jestwiększa od 100 oznacza to, że opadów będzie więcej niż w latach 1991-2020.