Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poinformowało, że w większości rzek są średnie i niskie stany wód, lokalnie wysokie.

Stan wód

Jak podaje IMGW w swojej prognozie długoterminowej, w okresie letnim temperatura powietrza będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej natomiast suma opadów zostanie normie. W związku z wysokimi temperaturami i zwiększonym parowaniem możliwe jest wystąpienie okresowej suszy.

Reklama

"Z drugiej strony możliwe jest wystąpienie opadów burzowych, które mogą powodować przejściowe gwałtowne wzrosty stanów wód, szczególnie w zlewniach zurbanizowanych" - podano w komunikacie.

Na początku roku w Polsce obserwowane były gwałtowne wzrosty stanów wody. Przekroczone były stany ostrzegawcze i alarmowe w wyniku których doszło do licznych podtopień.

Wiosna 2024. Sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna

Suma opadów atmosferycznych dla Polski w marcu wyniosła 28,4 mm, co stanowiło 76 proc. normy z wielolecia 1991-2020, a w kwietniu 37,8 mm czyli 102 proc. normy z wielolecia. W maju znaczące sumy opadów (przekraczające 20 mm w ciągu doby) obserwowane były jedynie w dniach 4-6 maja.

Mimo małej ilości opadów w poprzednich miesiącach wysoki stan wód nadal się utrzymuje.

"Obecnie, na większości rzek obserwowane są średnie i niskie stany wód, lokalnie wysokie. Z powodu braku zasilania cieków opadami atmosferycznymi następują sukcesywne spadki wód" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Prognozy hydrometeorologiczne na lato

Jak podaje IMGW, w czerwcu temperatura powietrza będzie kształtować się "powyżej normy wieloletniej, a suma opadów będzie miesić się w normie wieloletniej, z wyjątkiem wschodu i południowego wschodu, gdzie prognozowane są ponadnormatywne opady". W lipcu i sierpniu temperatura również utrzyma się powyżej normy, natomiast miesięczne sumy opadów będą w normie.

Susze czy powodzie?

Jeśli prognozy dotyczące wysokich temperatur okażą się prawdziwe, możemy spodziewać wzmożonego procesu parowania oraz nagłych burz z opadami. Podczas takich zjawisk, woda spływa po powierzchni ziemi zbyt szybko, aby móc zasilić zlewnię. W efekcie, poziomy wód będą nadal spadać, co może prowadzić do suszy w sezonie letnim. W sytuacji, gdy wystąpią intensywne opady deszczu podczas burz, możliwe są nagłe podwyższenia poziomów wód, zwłaszcza w małych strumieniach i zlewniach miejskich.