Ostrzeżenia wydane przez IMGW w sobotę w zależności od powiatu zaczną obowiązywać od godziny 10, 11 lub 12 do godziny 22 lub 23.

Alerty burzowe

Ostrzeżenia drugiego, wyższego stopnia dotyczą województw: kujawsko-pomorskiego, śląskiego i lubuskiego, prawie całego województwa łódzkiego i wielkopolskiego, części województw warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, opolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Reklama

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Opady deszczu, grad

Na terenach objętych ostrzeżeniem drugiego stopnia prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy grad.

IMGW wydało również ostrzeżenia pierwszego stopnia. Obowiązują one w zależności od powiatu od godz. 10 lub 12 do godz. 20 lub 23 w pozostałej części kraju, pomijając północne części woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Na terenach objętych tym ostrzeżeniem prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie możliwe będą opady gradu.

Reklama

Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza wystąpienie "niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych, możliwe zagrożenie życia".